IT  
ALUMINIJ PVC BLINDIRANA VRATA GARAŽNA VRATA INDUSTRIJSKA VRATA RAZNO  BREDA

Evoluirana sekvencijalna vrata.
Vodeća tvrtka u industrijskom i potrošačkom sektoru.

Consigliano serramenti

Vodeća tvrtka u sektoru instalacijskih i sklopivih vrata.

Superwind

Je čelično cinčana garažna vrata sa sistemom otvaranja "vaser vage", sa podebljanim okvirom te ojačanjem do 7 cm, opremljena cementnim protuutezima, žičana užad i sidra radi pričvršćivanja te predispozicija za elektromotorni pogon sa zaštitnim uređajem protiv eventualnog pada.

  
_new
Porte blindate su misura

_new
Persiane d' alluminio

_new
Porte, finestre e persiane