IT  
ALUMINIJ PVC BLINDIRANA VRATA GARAŽNA VRATA INDUSTRIJSKA VRATA RAZNO  INDUSTRIJSKA IZOLACIJSKA VRATA

Raspoloživa u mnogobrojnim rješenjima i mjerama, sastavljena od izolacijskih panela ispunjeni ekspanzijom poliuretena sa visokom gustoćom, čelične pante između krila, klizanje na gornjoj vodilji i/ili na donjoj, ručno i na elektromotorni pogon. Time zadovoljavaju svim zahtjevima projektanata i njene korisnosti zahvaljujući tehnološkim inovacijama, obogaćene dragocjenim dizajnom i široke palete boja.  
_new
Porte blindate su misura

_new
Persiane d' alluminio

_new
Porte, finestre e persiane